Over ons

Team toolbox wsg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toolkit MyPowerTeam is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker in samenwerking met Spelpartners. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel.

Als u vragen hebt over het gebruik van de toolkit of over training of scholing kunt u contact opnemen met Natasja Wiersema van het Expertisecentrum William Schrikker.

expertisecentrum william schrikker

 

 

Het Expertisecentrum William Schrikker (kortweg het Expertisecentrum) is een zelfstandig onderdeel van de William Schrikker Groep. Het Expertisecentrum draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daar waar opvoed- en opgroeiproblemen samengaan met een beperking maakt zij kennis en expertise beschikbaar.

 

spelpartners, experts in ondersteunde communicatie

Spelpartners ontwikkelt ondersteunde communicatiematerialen, spellen en leermiddelen voor bijzondere doelgroepen in de zorgsector, zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Voor deze en andere doelgroepen ontwikkelt en ontwerpt Spelpartners.nl communicatie-toolkits, pictogrammen,  en (educatieve-)spellen.

provincie overijssel