Over ons

Team toolbox wsg

De toolkit MyPowerTeam is ontwikkeld door het Expect Jeugd in samenwerking met Spelpartners. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel.

Als u vragen hebt over het gebruik van de toolkit of over training of scholing kunt u contact opnemen met Expect Jeugd.

Expect Jeugd is een onderdeel van Partners voor Jeugd. Expect Jeugd versterkt vakmanschap en kwaliteit in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. We rusten professionals toe om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Expect Jeugd verbindt wetenschappelijke kennis met praktijkkennis en ervaringskennis en vertaalt dit in concreet toepasbare kennis, methoden, tools, en opleidingen.

spelpartners, experts in ondersteunde communicatie

Spelpartners ontwikkelt ondersteunde communicatiematerialen, spellen en leermiddelen voor bijzondere doelgroepen in de zorgsector, zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Voor deze en andere doelgroepen ontwikkelt en ontwerpt Spelpartners.nl communicatie tools, pictogrammen,  apps, software en (educatieve-)spellen.

provincie overijssel