Waaiers

waaier mythes eigen kracht conferenties

Conferenties* worden binnen de jeugdzorg steeds vaker ingezet. Een conferentie biedt een cliënt met een probleem of zorgen de ruimte zijn netwerk in te schakelen en samen oplossingen te bedenken om de regie te behouden.

Naar deze benadering is uitvoerig onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat het inzetten van een conferentie in veel gevallen leidt tot veilige en goede plannen voor het oplossen van de problemen (zie mythe 1). Ondanks deze positieve geluiden bestaan er bij hulpverleners soms bedenkingen en bezwaren. In deze waaier worden de 10 meest voorkomende bezwaren en mythes zoveel mogelijk met feiten weerlegd.

*
 
Er zijn verschillende soorten conferenties. Zo zijn er Eigen Kracht-conferenties, familie netwerkberaden, netwerkberaden, groepsoverleggen etc. De term ‘conferentie’ wordt in MyPowerteam gebruikt als verzamelnaam voor alle bijeenkomsten met cliënten waarbij de veiligheid en de ontwikkeling van een kind centraal staat.

De mythes en toelichting zijn afkomstig van de Eigen Kracht Centrale.

spelpartnershop_logo_bestel_1